Bank of America grants funds for art conservation projects

Bank of America (BAC) is set to provide funding for conservation upgrades to various art projects around the world. The Bank of America Art Conservation Project has been contributing over $20 million annually since 2010 to support preservation initiatives at nonprofit cultural institutions. This year, twenty-four institutions across the United States, Canada, Mexico, Brazil, the United Kingdom, France, Italy, the Netherlands, South Africa, India, and Japan will benefit from these grants.

The projects encompass a diverse range of art movements, media, time periods, and cultures, showcasing the creativity and passion of their creators. One of the notable conservation efforts will focus on Claude Monet’s “Waterlilies” at the Portland Art Museum. The funds will be used to remove the synthetic varnish from the painting, revealing its original matte and chalky surface as intended by Monet. Meanwhile, Jenny Holzer’s digital and text-based installation, “Truisms, Inflammatory Essays, The Living Series, The Survival Series, Under a Rock, Laments, and Child Text,” will be revived for an upcoming exhibition at the Guggenheim Museum in New York.

Additional projects include the restoration of Edgar Degas’s “Dancer with Bouquets” at Virginia’s Chrysler Museum and the repair of two Buddhist sculptures at Japan’s Nara National Museum. The Louvre’s Napoléon III Apartments will also undergo the conservation of thirty-two paintings and their frames in preparation for the upcoming Paris Summer Olympic Games.

Bank of America’s art conservation program has funded more than 261 projects in forty countries since its establishment. In addition to conservation efforts, the bank supports educational programs focused on conservation, such as the University of Delaware’s Six-Week Introduction to Practical Conservation course and the Smithsonian’s Cultural Rescue Initiative. Bank of America also manages a significant art collection consisting of 60,000 contemporary pieces, which are made available through its Art in Our Communities lending program. The bank further facilitates access to art by offering free admission to cardholders at over 225 art institutions during the first full weekend of every month.

Through its commitment to preserving and protecting cultural treasures, Bank of America plays an essential role in supporting and nurturing the arts.

Bank of America (BAC) staat klaar om financiering te verstrekken voor conservatie-upgrades aan verschillende kunstprojecten over de hele wereld. Het Bank of America Art Conservation Project draagt sinds 2010 jaarlijks meer dan $20 miljoen bij aan het ondersteunen van behoudsinitiatieven bij non-profit culturele instellingen. Dit jaar zullen vierentwintig instellingen in de Verenigde Staten, Canada, Mexico, Brazilië, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Nederland, Zuid-Afrika, India en Japan profiteren van deze subsidies.

De projecten omvatten een diverse reeks kunststromingen, media, tijdperken en culturen, waarbij de creativiteit en passie van hun makers tentoongesteld worden. Een van de opmerkelijke conservatie-inspanningen zal zich richten op Claude Monet’s “Waterlelies” in het Portland Art Museum. De fondsen zullen worden gebruikt om de synthetische vernis van het schilderij te verwijderen, waardoor het oorspronkelijke matte en krijtachtige oppervlak tevoorschijn komt zoals bedoeld door Monet. Ondertussen zal Jenny Holzer’s digitale en tekstuele installatie “Truisms, Inflammatory Essays, The Living Series, The Survival Series, Under a Rock, Laments, and Child Text” nieuw leven ingeblazen worden voor een aankomende tentoonstelling in het Guggenheim Museum in New York.

Aanvullende projecten omvatten de restauratie van Edgar Degas’s “Dancer with Bouquets” in het Chrysler Museum in Virginia en de reparatie van twee boeddhistische sculpturen in het Nara National Museum in Japan. De Napoléon III Apartments van het Louvre zullen ook onderworpen worden aan de conservatie van tweeëndertig schilderijen en hun lijsten ter voorbereiding op de aankomende Olympische Zomerspelen in Parijs.

Het kunstconservatieprogramma van Bank of America heeft sinds de oprichting meer dan 261 projecten in veertig landen gefinancierd. Naast de conservatie-inspanningen ondersteunt de bank onderwijsprogramma’s gericht op conservatie, zoals de zesweekse introductiecursus Praktische Conservatie van de Universiteit van Delaware en het Cultural Rescue Initiative van het Smithsonian. Bank of America beheert ook een aanzienlijke kunstcollectie bestaande uit 60.000 hedendaagse kunstwerken, die beschikbaar worden gesteld via het Art in Our Communities-uitleenprogramma. De bank vergemakkelijkt ook de toegang tot kunst door gratis toegang te bieden aan kaarthouders bij meer dan 225 kunstinstituten tijdens het eerste volledige weekend van elke maand.

Door haar toewijding aan het behoud en bescherming van culturele schatten speelt Bank of America een essentiële rol bij het ondersteunen en koesteren van kunst.

Definitions:

Conservation: behoud of preservering van kunstvoorwerpen en cultureel erfgoed om hun oorspronkelijke staat te behouden.

Nonprofit cultural institutions: non-profit culturele instellingen, zoals musea, galeries en culturele centra, die kunst en cultuur promoten zonder winstoogmerk.

Claude Monet: a renowned French painter and a key figure in the Impressionist movement. Known for his landscape paintings, one of his most famous works is “Waterlilies.”

Jenny Holzer: a contemporary American artist known for her text-based artworks that often address political and social issues.

Edgar Degas: a French artist famous for his paintings, sculptures, and drawings depicting dancers, opera singers, and everyday life in late 19th-century Paris.

Buddhist sculptures: sculptures depicting figures and symbols associated with Buddhism, a religion and philosophy originating from ancient India.

Chrysler Museum: a museum located in Norfolk, Virginia, known for its extensive collection of art from around the world.

Nara National Museum: a museum in Nara, Japan, dedicated to preserving and exhibiting a wide range of cultural artifacts from Japan and other Asian countries.

Louvre: one of the world’s largest and most famous museums located in Paris, France, known for its vast collection of art and historical artifacts.

Olympic Summer Games: a major international sporting event held every four years, featuring various sports competitions and cultural celebrations.

Bank of America Art in Our Communities: a lending program by Bank of America that makes its art collection available for public exhibition and enjoyment.

Smithsonian: a group of museums and research centers in the United States, including the Smithsonian Institution, known for its extensive collections and educational programs.

Cultural Rescue Initiative: a program by the Smithsonian that focuses on preserving cultural heritage in times of crisis or conflict.

Suggested related links to the main domain:

Bank of America homepage
Chrysler Museum
Louvre Museum
Smithsonian Institution