Call for Applications: Vilcek Prizes for Creative Promise in the Arts

The Vilcek Foundation is pleased to announce the opening of applications for the prestigious Vilcek Prizes for Creative Promise in the Arts. This unique opportunity aims to recognize and support early-career immigrant professionals who have excelled in the fields of visual arts and curatorial work.

The foundation will award three prizes of $50,000 each to talented individuals in 2025. This initiative is specifically designed to celebrate exceptional creativity, unique perspectives, and professional promise among immigrant artists and curators. The winners will join the ranks of esteemed artists and curators who have previously been honored by the Vilcek Foundation.

Artists from a variety of disciplines are encouraged to apply for the Vilcek Prize for Creative Promise in Visual Arts. Whether your focus lies in painting, drawing, sculpture, photography, printmaking, ceramics, textiles, digital art, film/video, installation, or performance, this opportunity is open to you.

For those with a background in curatorial work, the Vilcek Prize for Creative Promise in Curatorial Work is specifically tailored to acknowledge your achievements. To be eligible, candidates must have at least five years of professional experience organizing and developing artist exhibitions within a variety of contexts, including museums, galleries, institutions, corporate collections, private collections, art fairs, or annual exhibitions.

To be considered for one of these prestigious prizes, applicants must have been born outside of the United States to non-American parents and currently reside and work in the United States. Additionally, candidates must have been born on or after January 1, 1986.

Interested individuals can find complete eligibility details and apply for the Vilcek Prizes for Creative Promise in the Arts on the official Vilcek Foundation website. The deadline for applications is June 10, 2024, so be sure to submit your materials before then.

If you have any further questions about the application process or eligibility requirements, a comprehensive FAQ section is available on the foundation’s website. Inquiries can also be directed to [email protected].

Don’t miss this incredible opportunity to gain recognition and support for your creative achievements. Visit vilcek.org for more information and take the first step toward a future of success in the arts.

De Vilcek Foundation is verheugd de opening van de aanmeldingen voor de prestigieuze Vilcek-prijzen voor Creatieve Belofte in de Kunst aan te kondigen. Deze unieke kans heeft als doel vroege carrière- immigrant professionals te erkennen en te ondersteunen die uitstekende prestaties hebben geleverd op het gebied van beeldende kunst en curatorswerk.

De stichting zal in 2025 drie prijzen van elk $ 50.000 uitreiken aan getalenteerde individuen. Dit initiatief is specifiek ontworpen om uitzonderlijke creativiteit, unieke perspectieven en professionele belofte onder immigrant kunstenaars en curators te vieren. De winnaars zullen zich aansluiten bij de gelederen van gevierde kunstenaars en curators die eerder door de Vilcek Foundation zijn geëerd.

Kunstenaars uit verschillende disciplines worden aangemoedigd om zich aan te melden voor de Vilcek-prijs voor Creatieve Belofte in Visuele Kunst. Of je nu je focus legt op schilderen, tekenen, beeldhouwen, fotografie, grafiek, keramiek, textiel, digitale kunst, film/video, installaties of performance, deze kans staat open voor jou.

Voor degenen met een achtergrond in curatorswerk, is de Vilcek-prijs voor Creatieve Belofte in Curatorswerk specifiek op maat gemaakt om je prestaties te erkennen. Om in aanmerking te komen, moeten kandidaten ten minste vijf jaar professionele ervaring hebben met het organiseren en ontwikkelen van tentoonstellingen van kunstenaars binnen verschillende contexten, waaronder musea, galeries, instituten, bedrijfscollecties, privécollecties, kunstbeurzen of jaarlijkse tentoonstellingen.

Om in aanmerking te komen voor een van deze prestigieuze prijzen, moeten aanvragers buiten de Verenigde Staten zijn geboren bij niet-Amerikaanse ouders en momenteel in de Verenigde Staten verblijven en werken. Daarnaast moeten kandidaten op of na 1 januari 1986 zijn geboren.

Geïnteresseerde individuen kunnen volledige informatie over de toelatingseisen vinden en zich aanmelden voor de Vilcek-prijzen voor Creatieve Belofte in de Kunst op de officiële website van de Vilcek Foundation. De deadline voor aanmeldingen is 10 juni 2024, dus zorg ervoor dat je je materiaal op tijd indient.

Als je nog vragen hebt over het aanmeldingsproces of de toelatingseisen, is er een uitgebreide FAQ-sectie beschikbaar op de website van de stichting. Vragen kunnen ook worden gestuurd naar [email protected].

Mis deze ongelooflijke kans niet om erkenning en ondersteuning te krijgen voor jouw creatieve prestaties. Bezoek vilcek.org voor meer informatie en zet de eerste stap naar een succesvolle toekomst in de kunsten.