Het Internationaal Centrum voor Fotografie presenteert David Seidner: Fragments, 1977-99, de eerste grote overzichtstentoonstelling van het werk van de fotograaf. Seidner was bekend om zijn avant-garde modefotografie uit de jaren 80 en 90, waarbij hij exclusieve contracten had met ontwerpers als Yves Saint Laurent en Madame Grès. Hij werkte ook als editoriaal fotograaf voor publicaties als Harper’s Bazaar, Harper’s & Queen, The New York Times Magazine, Vanity Fair en internationale edities van Vogue.

Naast zijn commerciële en editoriale werk was Seidner ook toegewijd aan zijn eigen praktijk. De tentoonstelling toont minder bekende hoogtepunten, waaronder zijn vroege experimenten met fine art fotografie en gefragmenteerde portretstudies. Ook zijn er beelden te zien van baanbrekende dansers en choreografen, portretten van bekende hedendaagse kunstenaars en hun ateliers, en abstracte studies van orchideeën uit zijn laatste project. Seidner leverde ook regelmatig bijdragen aan BOMB Magazine als fotograaf, interviewer en gastredacteur, en zijn vroege rol bij dit belangrijke tijdschrift wordt ook belicht.

Hoewel het werk van Seidner grotendeels in de vergetelheid is geraakt sinds zijn overlijden aan de gevolgen van AIDS in 1999, laat de tentoonstelling de complexiteit van zijn werk en carrière zien, evenals zijn levendige mode- en editoriale fotografie, zijn artistieke experimenten en zijn documentatie van de New Yorkse kunstwereld. Het werk dat te zien zal zijn, is voornamelijk afkomstig uit Seidner’s archief, dat sinds 2001 deel uitmaakt van de collectie van het ICP maar zelden is geëxposeerd.

“Ondanks dat hij fotografeerde met en voor de toonaangevende modeontwerpers van zijn tijd, was Seidner een kunstenaar die werk maakte, ongeacht waar het verscheen of hoe het werd verspreid”, aldus Elisabeth Sherman, senior curator en directeur tentoonstellingen en collecties bij het ICP. “Deze tentoonstelling introduceert Seidner’s werk en toont de bereidheid van het ICP om fotografen te benaderen als kunstenaars wiens werk niet zo gemakkelijk in categorieën is onder te brengen, waardoor het vaak onopgemerkt of ondergewaardeerd blijft. We zijn trots om het eerste uitgebreide overzicht van Seidner’s werk te presenteren.”

“De fotografie die dit jaar wordt gepresenteerd, versterkt hoe fotografen de historici zijn van hun eigen tijd en van onze samenleving. Ze dagen ons uit om vragen te stellen over wie we zijn als individuen en als samenleving, en wie we willen zijn”, aldus uitvoerend directeur Little. “ICP en David Seidner vieren het Engagement van ICP met de grote diversiteit, toegankelijkheid en complexiteit van beeldvorming, en hoe wij als instituut de vele opkomende vormen en de voortdurende impact op de menselijke ervaring blijven volgen. Wij nodigen het publiek uit om zich bij ons aan te sluiten bij dit feest terwijl we samen de toekomst van de fotografie en van het ICP vormgeven.”

De tentoonstelling David Seidner: Fragments, 1977-99 is samengesteld door Elisabeth Sherman, senior curator en directeur tentoonstellingen en collecties bij het ICP.

David Seidner: Fragments, 1977-99 Tot 6 mei 2024 International Center of Photography (ICP) 79 Essex St. New York, NY 10002 www.icp.org

FAQ:

Q: Wie presenteert de tentoonstelling David Seidner: Fragments, 1977-99?
A: Het Internationaal Centrum voor Fotografie (ICP) presenteert de tentoonstelling.

Q: Waar staat de afkorting ICP voor?
A: ICP staat voor Internationaal Centrum voor Fotografie.

Q: Wat is David Seidner vooral bekend om?
A: David Seidner is vooral bekend om zijn avant-garde modefotografie uit de jaren 80 en 90.

Q: Met welke ontwerpers had David Seidner exclusieve contracten?
A: David Seidner had exclusieve contracten met ontwerpers als Yves Saint Laurent en Madame Grès.

Q: Voor welke publicaties werkte David Seidner als editoriaal fotograaf?
A: David Seidner werkte als editoriaal fotograaf voor publicaties als Harper’s Bazaar, Harper’s & Queen, The New York Times Magazine, Vanity Fair en internationale edities van Vogue.

Q: Wat waren enkele andere hoogtepunten van Seidner’s werk?
A: Enkele andere hoogtepunten van Seidner’s werk zijn zijn vroege experimenten met fine art fotografie, gefragmenteerde portretstudies, beelden van baanbrekende dansers en choreografen, portretten van bekende hedendaagse kunstenaars en abstracte studies van orchideeën.

Q: Wat is het archief waaruit het werk op de tentoonstelling voornamelijk afkomstig is?
A: Het werk op de tentoonstelling is voornamelijk afkomstig uit Seidner’s archief, dat sinds 2001 deel uitmaakt van de collectie van het ICP.

Q: Wanneer is David Seidner overleden?
A: David Seidner is overleden aan de gevolgen van AIDS in 1999.

Q: Wie heeft de tentoonstelling samengesteld?
A: De tentoonstelling is samengesteld door Elisabeth Sherman, senior curator en directeur tentoonstellingen en collecties bij het ICP.

Definitions:

– Internationaal Centrum voor Fotografie (ICP): Een organisatie die zich richt op het promoten en tentoonstellen van fotografie.
– Avant-garde: Een experimentele en vernieuwende stroming of stijl in de kunst, mode, etc.
– Fine art fotografie: Een vorm van fotografie die wordt geassocieerd met kunst en artistieke expressie.
– Editoriaal fotograaf: Een fotograaf die werkt voor publicaties, zoals tijdschriften, om foto’s te leveren voor redactionele doeleinden.
– Archief: Een verzameling van documenten, foto’s, enz., die worden bewaard om te dienen als bron van informatie.

Suggested related links:
ICP