Kunstmusea in San Francisco trekken content creators aan met unieke ervaringen

Zoals veel non-profitmusea heeft het San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA) geen groot budget tot zijn beschikking. Slechts 1%-2% van de totale marketinguitgaven gaat naar het inhuren van content creators, terwijl de rest wordt besteed aan traditionele marketingkanalen zoals tv, radio en gedrukte media. Ondanks de beperkte middelen zoekt het museum naar manieren om content creators een unieke en leuke ervaring te bieden.

Het ontmoeten van kunstenaars in persoon is een van die unieke ervaringen die het SFMOMA aanbiedt. Hoewel niet alle kunstenaars even bekend zijn als Murakami, gelooft het museum dat een persoonlijke ontmoeting met een kunstenaar een bijzondere ervaring kan zijn voor content creators. Deze ervaring kan niet alleen hun volgelingenaantal vergroten, maar biedt hen ook de mogelijkheid om exclusieve content te creëren.

Een van de content creators die deze exclusieve ervaringen waardeert, is Kara Harms, oprichter van het lifestylemerk Whimsy Soul. Zij deelt kosteloos berichten over tentoonstellingen bij het SFMOMA en de de Young op haar sociale mediakanalen. Voor Harms zijn deze ervaringen de moeite waard omdat ze uniek zijn en haar volgelingenaantal kunnen vergroten.

“Vijftien jaar geleden zou ik het geweldig hebben gevonden om te worden uitgenodigd voor een privé-ervaring met een museumcurator voor moderne kunst, dus ik doe het graag voor Kara,” aldus Harms. Haar berichten over exclusieve evenementen hebben haar recentelijk 500 volgers opgeleverd, wat volgens haar aantoont hoe goed ze presteren.

Hoewel het SFMOMA beperkte middelen heeft, begrijpt het museum het belang van het aantrekken van content creators en het creëren van unieke ervaringen. Door samen te werken met deze creators kunnen musea hun bereik vergroten en een nieuw publiek aanspreken. Het biedt een win-winsituatie waar zowel het museum als de content creators van profiteren.

FAQ

Wat is het budget van het SFMOMA voor het inhuren van content creators?
Het SFMOMA heeft slechts 1%-2% van de totale marketinguitgaven beschikbaar voor het inhuren van content creators. De rest van het budget wordt besteed aan traditionele marketingkanalen.

Welke unieke ervaring biedt het SFMOMA aan content creators?
Een van de unieke ervaringen die het SFMOMA aanbiedt, is het ontmoeten van kunstenaars in persoon. Het museum gelooft dat een persoonlijke ontmoeting met een kunstenaar een speciale ervaring kan zijn voor content creators.

Wie is Kara Harms en hoe waardeert zij de exclusieve ervaringen?
Kara Harms is de oprichter van het lifestylemerk Whimsy Soul. Ze deelt kosteloos berichten over tentoonstellingen bij het SFMOMA en de de Young op haar sociale mediakanalen. Harms waardeert deze exclusieve ervaringen omdat ze uniek zijn en haar volgelingenaantal kunnen vergroten.

Hoeveel volgers heeft Kara Harms gekregen dankzij haar berichten over exclusieve evenementen?
Kara Harms heeft onlangs 500 volgers gekregen als gevolg van haar berichten over exclusieve evenementen.

Waarom is het aantrekken van content creators belangrijk voor musea?
Het SFMOMA begrijpt het belang van het aantrekken van content creators en het creëren van unieke ervaringen. Door met deze creators samen te werken, kunnen musea hun bereik vergroten en een nieuw publiek aanspreken. Het biedt een win-winsituatie waar zowel het museum als de content creators van profiteren.

Definitions

– Non-profitmusea: Musea die geen winst nastreven en in plaats daarvan werken aan het behoud, onderzoek en tentoonstellen van kunstwerken.

– Content creators: Personen of groepen die inhoud maken (zoals tekst, foto’s of video’s) en deze delen op platforms zoals sociale media.

– Marketinguitgaven: Geld dat wordt besteed aan advertenties of promotionele activiteiten om de zichtbaarheid en bekendheid van een organisatie of product te vergroten.

– Exclusieve content: Inhoud die alleen beschikbaar is voor een bepaalde groep mensen, zoals exclusieve foto’s of video’s die alleen gedeeld worden met content creators.

Related links

Website SFMOMA
Website de Young museum