Norman Bird Sanctuary Hosts Successful Plein Air Day

The Norman Bird Sanctuary recently held its inaugural Paint Paradise: Plein Air Day, attracting over 40 artists to explore the scenic landscapes of Aquidneck Island’s Paradise Valley. The event, which celebrated the artistic legacy of Mabel Norman Cerio, the sanctuary’s founder, provided artists of all experience levels with the opportunity to paint in the 300 acres of protected open space.

Using various mediums, the artists captured the beauty of the sanctuary, including its forests, fields, wildlife, and iconic Hanging Rock. The day culminated in a juried art show and sale in the sanctuary’s historic barn, where over 30 unique pieces created during the Plein Air Day were displayed and sold.

“We are thrilled that our first Plein Air Day was such a success,” said Liz Drayton, Chair of the Norman Bird Sanctuary Board of Directors. “We loved welcoming artists and look forward to continuing this tradition in the coming years. Artists are always welcome to find inspiration in this beautiful natural landscape.”

The event not only showcased the artistic talent in the community but also served as a fun celebration of community, creativity, and legacy. The Norman Bird Sanctuary, a 75-year-old wildlife refuge and environmental education center, offers seven miles of hiking trails and hosts numerous educational programs and events throughout the year.

To support the sanctuary’s mission, visitors can donate, become a member, or participate in various programs offered. The sanctuary is open daily from 9:00 a.m. to 5:00 p.m., allowing art enthusiasts and nature lovers alike to explore and enjoy its scenic beauty.

Norman Bird Sanctuary hield onlangs zijn eerste Paint Paradise: Plein Air Day, waarbij meer dan 40 kunstenaars werden aangetrokken om de schilderachtige landschappen van Paradise Valley op Aquidneck Island te verkennen. Het evenement, dat de artistieke erfenis van Mabel Norman Cerio, de oprichter van het sanctuary, vierde, bood kunstenaars van alle ervaringsniveaus de kans om te schilderen in de 300 hectare beschermde open ruimte.

Met behulp van verschillende mediums legden de kunstenaars de schoonheid van het sanctuary vast, inclusief bossen, velden, wildlife en de iconische Hanging Rock. De dag werd afgesloten met een kunsttentoonstelling en -verkoop in de historische schuur van het sanctuary, waar meer dan 30 unieke kunstwerken die tijdens de Plein Air Day waren gemaakt werden tentoongesteld en verkocht.

“We zijn verheugd dat onze eerste Plein Air Day zo’n succes was,” zei Liz Drayton, voorzitter van de raad van bestuur van Norman Bird Sanctuary. “We vonden het geweldig om kunstenaars te verwelkomen en kijken ernaar uit om deze traditie de komende jaren voort te zetten. Kunstenaars zijn altijd welkom om inspiratie te vinden in dit prachtige natuurlandschap.”

Het evenement toonde niet alleen het artistieke talent in de gemeenschap, maar diende ook als een feestelijke viering van gemeenschap, creativiteit en erfgoed. Norman Bird Sanctuary, een 75 jaar oud natuurgebied en educatief milieucentrum, biedt zeven mijl aan wandelpaden en organiseert tal van educatieve programma’s en evenementen gedurende het hele jaar.

Om de missie van het sanctuary te ondersteunen kunnen bezoekers doneren, lid worden of deelnemen aan verschillende aangeboden programma’s. Het sanctuary is dagelijks geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur, waardoor zowel kunstliefhebbers als natuurliefhebbers de mogelijkheid hebben om de schilderachtige schoonheid te verkennen en te genieten.

Key terms:
– Plein Air Day – Dag waarop kunstenaars buiten schilderen en de natuurlijke omgeving vastleggen.
– Scenic landscapes – Schilderachtige landschappen.
– Protected open space – Beschermde open ruimte.
– Mediums – Materialen gebruikt bij het schilderen, zoals verf, potlood of houtskool.
– Juried art show – Kunsttentoonstelling die wordt beoordeeld door een jury.
– Wildlife refuge – Natuurgebied voor wilde dieren.
– Environmental education center – Onderwijscentrum voor milieu-educatie.
– Hiking trails – Wandelpaden.
– Art enthusiasts – Kunstliefhebbers.
– Nature lovers – Natuurliefhebbers.