Performing Arts: Unleashing the Potential in Young Minds

At PS 45, The John Tyler School in West Brighton, the power of performing arts is transforming the lives of its students. Under the leadership of Principal Nicole Vega, who herself attended the school as a child, the school has brought back its band and is nurturing a love for music, theater, and dance.

Recognizing the importance of arts in a student’s development, Principal Vega believes that engaging in performing arts not only allows students to showcase their talents but also builds their confidence and enhances their creativity and communication skills, ultimately helping them succeed academically.

Taking charge of the music program is Lauren Carnabuci, the music and band teacher at PS 45. With weekly meetings, Carnabuci creates a dynamic learning environment where students learn to read music, practice different instruments, and collaborate on producing beautiful music. She emphasizes that music fosters a sense of community, providing students with a platform for success beyond the classroom and an outlet for emotions and creativity. Although not every student may pursue a career in music, the lessons they learn through music will stay with them for a lifetime.

In addition to the music program, PS 45 also offers a Dance Team for 3rd and 4th graders. Led by dance coach Melissa Quest, the team aims to expose students to the joys of dance and its many benefits. Research suggests that movement correlates with academic success, making dance an essential part of these students’ lives. Through auditions and weekly rehearsals, the Dance Team members have opportunities to perform for their parents, as well as at various events throughout Staten Island.

The performing arts programs at PS 45 are not just about nurturing future virtuosos. They are about providing students with a well-rounded education, promoting self-expression, and building essential life skills. As these young minds explore their creative potential, they are laying the foundation for a future where the arts can touch countless lives. PS 45 is where their journey begins, and the possibilities are endless.

Een FAQ-sectie gebaseerd op de hoofdonderwerpen en informatie die in het artikel worden gepresenteerd:

1. Wat is het belang van kunst in de ontwikkeling van studenten?
Het betrekken bij uitvoerende kunsten stelt studenten in staat om hun talenten te laten zien, bouwt hun zelfvertrouwen op en verbetert hun creativiteit en communicatieve vaardigheden. Het helpt hen uiteindelijk slagen op academisch gebied.

2. Wie is de leider van PS 45, The John Tyler School?
Principal Nicole Vega, die zelf als kind naar school ging op PS 45, leidt de school.

3. Welke kunstprogramma’s worden aangeboden op PS 45?
Op PS 45 worden een muziekprogramma en een dansgroep aangeboden.

4. Wat doet Lauren Carnabuci op het gebied van muziekonderwijs?
Lauren Carnabuci is de muziek- en bandleraar op PS 45. Ze creëert een dynamische leeromgeving waar studenten leren hoe ze muziek moeten lezen, verschillende instrumenten moeten bespelen en samenwerken om prachtige muziek te produceren.

5. Wat is het doel van de Dance Team op PS 45?
Het Dance Team, onder leiding van danscoach Melissa Quest, heeft als doel om studenten bloot te stellen aan de vreugde van dans en de vele voordelen ervan. Door audities en wekelijkse repetities krijgen de leden van het Dance Team de mogelijkheid om op te treden voor hun ouders en op verschillende evenementen in Staten Island.

Definities voor eventuele belangrijke termen of jargon gebruikt in het artikel:
– Virtuosos: personen die uitblinken in de uitvoerende kunsten, zoals muziek, theater of dans
– Self-expression: het uiten van gedachten, gevoelens of ideeën op een persoonlijke en creatieve manier
– Well-rounded education: een evenwichtige opleiding die zich richt op verschillende gebieden van interesse, zoals kunst, wetenschap en sport

Suggesties voor relevante links naar de hoofddomein (geen subpagina’s):
Website van PS 45, The John Tyler School: Deze link brengt u naar de officiële website van de school.
SILive Dance: Deze link brengt u naar SILive Dance, waar u meer kunt leren over dans in Staten Island.

Alinea-indeling met tags:

Op PS 45, The John Tyler School in West Brighton, wordt de kracht van podiumkunsten gebruikt om het leven van de studenten te transformeren. Onder leiding van Principal Nicole Vega, die zelf de school als kind heeft bezocht, heeft de school haar band weer tot leven gebracht en stimuleert het de liefde voor muziek, theater en dans.

Principal Vega erkent het belang van kunst in de ontwikkeling van een student. Ze gelooft dat het deel uitmaken van podiumkunsten studenten in staat stelt om hun talenten te tonen, hun zelfvertrouwen op te bouwen en hun creativiteit en communicatievaardigheden te verbeteren, wat hen uiteindelijk helpt academisch succesvol te zijn.

Het muziekprogramma op PS 45 wordt verzorgd door Lauren Carnabuci, de muziek- en bandleraar. Met wekelijkse bijeenkomsten creëert Carnabuci een dynamische leeromgeving waar studenten leren muziek te lezen, verschillende instrumenten te oefenen en samen te werken aan het produceren van mooie muziek. Ze benadrukt dat muziek een gevoel van gemeenschap bevordert, studenten een platform biedt voor succes buiten het klaslokaal en een uitlaatklep biedt voor emoties en creativiteit. Hoewel niet elke student een carrière in de muziek zal nastreven, zullen de lessen die ze leren door muziek hen een leven lang bijblijven.

Naast het muziekprogramma biedt PS 45 ook een Dance Team voor 3e en 4e klassers. Onder leiding van danscoach Melissa Quest heeft het team tot doel studenten kennis te laten maken met de vreugde van dans en de vele voordelen ervan. Onderzoek suggereert dat beweging samenhangt met academisch succes, waardoor dans een essentieel onderdeel is van het leven van deze studenten. Door audities en wekelijkse repetities hebben de leden van het Dance Team de mogelijkheid om op te treden voor hun ouders, evenals op verschillende evenementen in Staten Island.

De podiumkunstprogramma’s op PS 45 gaan niet alleen over het koesteren van toekomstige virtuozen. Ze gaan over het bieden van een evenwichtige opleiding aan studenten, het bevorderen van zelfexpressie en het opbouwen van essentiële levensvaardigheden. Terwijl deze jonge geesten hun creatieve potentieel verkennen, leggen ze de basis voor een toekomst waarin kunst talloze levens kan beïnvloeden. PS 45 is waar hun reis begint, en de mogelijkheden zijn eindeloos.