Revitalized Fraganter Youth Hut Offers a Unique Alpine Experience

The Fraganter self-catering hut, located in the breathtaking Goldberg group of the Austrian Alps, has recently undergone a renovation and extension project led by Imgang Architekten. Nestled at an altitude of 1,800 meters, this mountain retreat now provides children and teenagers with a one-of-a-kind opportunity to participate in various courses while immersing themselves in nature.

The architects drew inspiration from the region’s rich copper mining history when designing the new extensions. The striking cantilevered addition, adorned with handmade copper shingles, seamlessly blends the past with the present. Moreover, the extension features a gallery-like opening, which further enhances the connection between the hut and its historical context.

To ensure stability in the alpine terrain and protect against heavy snowfall, the architects incorporated a robust reinforced concrete base for the main building. The rest of the structure, including the extension, was constructed using cross-laminated timber, a sustainable and locally-sourced material. The larch façade and roof add a touch of warmth and harmony to the building’s aesthetic.

Inside the hut, a range of new facilities await visitors. The extension houses a fully-equipped kitchen, a spacious living room, a lounge area, and a versatile multi-purpose room. The latter includes a climbing wall and a stage, providing opportunities for small performances and presentations. Additionally, the main building accommodates 36 sleeping places for young people and 9 sleeping places for supervisors, all equipped with bathrooms.

Sustainability is a key aspect of the Fraganter hut’s design. The heating system relies on a wood-burning stove, fueled by wood obtained from the surrounding forest. During the summer months, the children themselves participate in preparing the wood for winter, fostering a strong sense of responsibility towards the environment.

In summary, the revitalized Fraganter Youth Hut not only offers a welcoming and contemporary space for the Alpine Club youth but also pays homage to the area’s history. Its unique design and remote location provide an ideal setting for young individuals to disconnect from their daily routine and connect with nature in a supportive community.

De Fraganter zelfstandige hut, gelegen in de adembenemende Goldberg-groep van de Oostenrijkse Alpen, heeft onlangs een renovatie- en uitbreidingsproject ondergaan onder leiding van Imgang Architekten. Gelegen op een hoogte van 1800 meter, biedt deze bergretreat kinderen en tieners een unieke gelegenheid om deel te nemen aan verschillende cursussen terwijl ze zich onderdompelen in de natuur.

De architecten lieten zich inspireren door de rijke kopermijnbouwgeschiedenis van de regio bij het ontwerpen van de nieuwe uitbreidingen. De opvallende uitkragende toevoeging, versierd met handgemaakte koperen dakpannen, laat het verleden naadloos samensmelten met het heden. Bovendien heeft de uitbreiding een galerieachtige opening, die de verbinding tussen de hut en de historische context verder versterkt.

Om stabiliteit in het alpiene terrein te waarborgen en bescherming te bieden tegen zware sneeuwval, hebben de architecten een robuuste gewapend betonnen basis in het hoofdgebouw geïntegreerd. De rest van de structuur, inclusief de uitbreiding, is gebouwd met behulp van kruislaaghout, een duurzaam en lokaal geproduceerd materiaal. De lariksgevel en het dak voegen een vleugje warmte en harmonie toe aan de esthetiek van het gebouw.

Binnen in de hut wachten bezoekers een scala aan nieuwe faciliteiten. De uitbreiding herbergt een volledig uitgeruste keuken, een ruime woonkamer, een loungegedeelte en een veelzijdige multifunctionele ruimte. De laatste bevat een klimwand en een podium, waardoor er mogelijkheden zijn voor kleine optredens en presentaties. Daarnaast heeft het hoofdgebouw 36 slaapplaatsen voor jongeren en 9 slaapplaatsen voor begeleiders, allemaal voorzien van badkamers.

Duurzaamheid is een belangrijk aspect van het ontwerp van de Fraganter hut. Het verwarmingssysteem maakt gebruik van een houtkachel die wordt gestookt met hout uit het omringende bos. Tijdens de zomermaanden nemen de kinderen zelf deel aan het voorbereiden van het hout voor de winter, wat een sterk gevoel van verantwoordelijkheid ten opzichte van het milieu bevordert.

Samenvattend biedt de vernieuwde Fraganter jeugdhut niet alleen een gastvrije en eigentijdse ruimte voor de jeugd van de Alpine Club, maar brengt ook hulde aan de geschiedenis van het gebied. Het unieke ontwerp en de afgelegen locatie bieden een ideale omgeving voor jongeren om los te komen van hun dagelijkse routine en contact te maken met de natuur in een ondersteunende gemeenschap.

Belangrijke termen:
– Imgang Architekten: De architecten die het renovatie- en uitbreidingsproject van de Fraganter zelfstandige hut hebben geleid.
– Kopermijnbouwgeschiedenis: De geschiedenis van de mijnbouw van koper in de regio, waar de architecten inspiratie uit haalden voor het ontwerp.
– Cantilevered addition: Een uitbouw die aan een gebouw is bevestigd zonder zichtbare ondersteuning aan de voorkant.
– Cross-laminated timber (kruislaaghout): Een duurzaam en lokaal geproduceerd bouwmateriaal dat wordt gebruikt voor de constructie van de hut.
– Larch façade: Gevelbekleding gemaakt van larikshout.
– Wood-burning stove: Een kachel die wordt gestookt met hout voor het verwarmen van de hut.

Verwante links:
fraganterhut.at: De officiële website van de Fraganter zelfstandige hut, waar meer informatie te vinden is over het resort en de faciliteiten.
alpenverein.at: De website van de Alpine Club, waar meer informatie te vinden is over de jeugdprogramma’s en -activiteiten die worden aangeboden.