Thurston County Museum of Fine Art: A Pop-Up Museum Filling a Void in Olympia

The Thurston County Museum of Fine Art (TCMoFA) is making waves in Olympia by bringing art and performances to public spaces through their pop-up museums. Founded in 2022 by Frederick Dobler, Kirsten Miller, and Isabel Yasui, TCMoFA aims to fill the void of a dedicated Fine Arts Museum in the area.

Dobler, one of the founders, recognized the need for a Fine Arts Museum in Olympia after hearing the desire for one from the local community. He explains, “When I was on the Arts Commission, that’s something that I heard from a lot of people. Everyone loves going to Seattle for various museums, so we decided to create our own museum experience.”

Since its inception, TCMoFA has organized several successful pop-up museums, including the Co-Salish Museum of Fine Arts which showcased indigenous art by indigenous artists with connections to the Coast Salish area. The museum has become a platform for artists of different ages and backgrounds to collaborate and connect with one another. Dobler expresses his enthusiasm for this aspect, stating, “Putting artists from different circles together really gets them to meet each other, and that’s something I love to see.”

Despite their success, TCMoFA faces challenges in finding suitable spaces for their pop-up museums and ensuring accessibility for all. The team is dedicated to expanding accessibility beyond wheelchairs, striving to make their exhibitions inclusive for people with vision or hearing impairments.

In addition to fine arts, TCMoFA aims to incorporate performance art, including dance, into their exhibitions. They even welcome submissions through open calls for artists interested in participating. To stay updated on their upcoming events and exhibitions, visit the Thurston County Museum of Fine Art website or watch the full video above.

Don’t miss Mission Nonprofit, the show that highlights organizations positively impacting communities, airing on channel 22 every Sunday at 3:30 p.m., Tuesdays at 1:30 p.m., Thursdays at 7:30 p.m., and Saturdays at 10 a.m. You can also catch the show on TCMedia’s website or Roku channel. For more information about TCMedia and their initiatives, visit their YouTube channel, website, or follow them on Facebook and Twitter.

Het Thurston County Museum of Fine Art (TCMoFA) veroorzaakt ophef in Olympia door kunst en optredens naar openbare ruimtes te brengen via hun pop-upmusea. Opgericht in 2022 door Frederick Dobler, Kirsten Miller en Isabel Yasui, heeft TCMoFA als doel om het gat van een toegewijd museum voor de Schone Kunsten in het gebied op te vullen.

Dobler, een van de oprichters, erkende de behoefte aan een museum voor Schone Kunsten in Olympia nadat hij de wens hiervoor vanuit de lokale gemeenschap had gehoord. Hij legt uit: “Toen ik in de Kunstcommissie zat, was dat iets wat ik van veel mensen hoorde. Iedereen gaat graag naar Seattle voor verschillende musea, dus besloten we onze eigen museumervaring te creëren.”

Sinds de oprichting heeft TCMoFA verschillende succesvolle pop-upmusea georganiseerd, waaronder het Co-Salish Museum of Fine Arts, waar inheemse kunst werd tentoongesteld door inheemse kunstenaars met connecties met het Coast Salish-gebied. Het museum is een platform geworden voor kunstenaars van verschillende leeftijden en achtergronden om samen te werken en contact met elkaar te maken. Dobler uit zijn enthousiasme voor dit aspect en zegt: “Het samenbrengen van kunstenaars uit verschillende kringen zorgt er echt voor dat ze elkaar ontmoeten, en dat is iets wat ik graag zie.”

Ondanks hun succes staat TCMoFA voor uitdagingen bij het vinden van geschikte ruimtes voor hun pop-upmusea en het waarborgen van toegankelijkheid voor iedereen. Het team streeft ernaar om toegankelijkheid uit te breiden voor mensen met visuele of gehoorbeperkingen, naast rolstoeltoegankelijkheid.

Naast beeldende kunst streeft TCMoFA ernaar om performancekunst, waaronder dans, op te nemen in hun tentoonstellingen. Ze verwelkomen zelfs inzendingen via open oproepen voor kunstenaars die geïnteresseerd zijn in deelname. Om op de hoogte te blijven van hun aankomende evenementen en tentoonstellingen, bezoek de website van het Thurston County Museum of Fine Art of bekijk de volledige video hierboven.

Mis de uitzending van Mission Nonprofit niet, het programma dat organisaties belicht die positieve invloed hebben op gemeenschappen, elke zondag om 15:30 uur op kanaal 22, dinsdagen om 13:30 uur, donderdagen om 19:30 uur en zaterdagen om 10:00 uur. Je kunt het programma ook bekijken op de website van TCMedia of op het Roku-kanaal. Voor meer informatie over TCMedia en hun initiatieven, bezoek hun YouTube-kanaal, website of volg ze op Facebook en Twitter.

Belangrijke begrippen en jargon:
– Pop-upmusea: Tijdelijke musea die opduiken in openbare ruimtes.
– Inheemse kunst: Kunst gemaakt door inheemse volkeren.
– Coast Salish: Een etnische en culturele groep in de Pacific Northwest-regio van Noord-Amerika.
– Toegankelijkheid: Het vermogen om iets te betreden, gebruiken of begrijpen, met name voor mensen met beperkingen.
– Rolstoeltoegankelijkheid: Het gemakkelijk toegankelijk zijn voor mensen in een rolstoel.

Aanbevolen links:
Thurston County Museum of Fine Art
TCMedia

Let op: De specifieke URL’s zijn niet bekend.