Tips voor beginnende kunstenaars: Van hobby naar carrière

Voor beginnende kunstenaars kan het idee om kunst in te zenden voor een tentoonstelling intimiderend lijken. Gelukkig hebben ervaren kunstenaars veel wijsheid te delen. Hoewel veel kunstenaars zich misschien afvragen wat er nodig is om van een hobby een fulltime carrière te maken, hebben de Ohio State-kunststudenten Andrew Tieman en Hannah Slagell gezegd dat geen twee artistieke reizen hetzelfde zijn en ze wat wijsheid hebben verzameld tijdens hun studententijd om beginnende creatievelingen te helpen.

Tieman, een vierdejaars student met een focus op keramiek, heeft zelf gap years gehad en is overgestapt van Columbus State Community College naar Ohio State. Hij begon zijn studie met het idee om kunstleraar te worden, maar schakelde op het laatste moment over naar keramiek omdat hij daar zo van genoot.

Slagell, een derdejaars student met een focus op keramiek, raadt andere kunstenaars aan om te experimenteren en onderzoek te doen. Ze adviseert om nieuwe ideeën op te doen uit boeken en om input te vragen van professoren en vrienden.

Sommige kunstenaars hebben bestaand werk dat ze indienen voor tentoonstellingen, terwijl anderen specifiek kunst maken voor bepaalde shows. Tieman merkt op dat hij zich erg nerveus voelde voor zijn eerste tentoonstelling, omdat hij nog geen grote hoeveelheid werk had. Maar hij benadrukt dat afwijzing geen falen is, maar juist een drijfveer is om vragen te blijven stellen en te groeien als kunstenaar.

Slagell noemt het belangrijk dat kunstenaars zichzelf uitdagen en kansen benutten, zoals stages, tentoonstellingen en onderzoeksbeurzen. Ze moedigt kunstenaars aan om te experimenteren en niet te veel te denken, maar gewoon te doen.

Beide kunstenaars benadrukken dat zelfvertrouwen een grote uitdaging kan zijn voor beginnende kunstenaars. Het is belangrijk om authentiek te blijven en niet te veel bezig te zijn met de mening van anderen. Kunst is persoonlijk en subjectief, en het is cruciaal om te accepteren dat mensen kunst op hun eigen manier interpreteren.

Al met al zijn er verschillende wegen naar succes voor kunstenaars, maar het is belangrijk om te experimenteren, door te zetten en trouw te blijven aan jezelf.

1. Wat voor advies hebben de ervaren kunststudenten voor beginnende kunstenaars?
De ervaren kunststudenten adviseren beginnende kunstenaars om te experimenteren, onderzoek te doen, nieuwe ideeën op te doen uit boeken en input te vragen van professoren en vrienden. Ze benadrukken ook het belang van zelfvertrouwen en het niet te veel bezig zijn met de mening van anderen.

2. Is afwijzing een falen?
Nee, afwijzing wordt niet gezien als falen. Het wordt juist gezien als een drijfveer om vragen te blijven stellen en te groeien als kunstenaar.

3. Welke kansen worden aangeraden voor kunstenaars om te benutten?
Kunstenaars worden aangemoedigd om kansen zoals stages, tentoonstellingen en onderzoeksbeurzen te benutten.

4. Hoe moeten kunstenaars omgaan met interpretaties van hun kunst?
Kunstenaars moeten accepteren dat mensen kunst op hun eigen manier interpreteren. Kunst is persoonlijk en subjectief, en het is belangrijk om authentiek te blijven.

5. Wat zijn belangrijke aspecten voor kunstenaars om succesvol te worden?
Voor kunstenaars is het belangrijk om te experimenteren, door te zetten en trouw te blijven aan zichzelf.

Definities:

– Kunstenaars: personen die zich bezighouden met het creëren van kunst.
– Tentoonstellingen: publieke evenementen waar kunstwerken worden tentoongesteld.
– Hobby: een activiteit die ontspanning en plezier biedt, vaak buiten het reguliere werk.
– Carrière: een loopbaan of beroep waarin men zich professioneel ontwikkelt en vooruitgang boekt.
– Gap years: een tussenjaar of sabbatical waarin men tijdelijk stopt met werken of studeren om andere ervaringen op te doen.
– Keramiek: het maken van objecten uit gebakken klei, zoals potten, vazen en beeldhouwwerken.
– Experimenteren: het uitproberen van nieuwe ideeën, materialen of technieken om grenzen te verleggen en nieuwe mogelijkheden te ontdekken.
– Onderzoeksbeurzen: financiële middelen die worden verstrekt om onderzoek op een specifiek gebied uit te voeren.

Gerelateerde links:

Ohio State University
Art Department at Ohio State University