Colorado College Leader Selected as Occidental College President

Tom Stritikus, president of Fort Lewis College in Colorado, has been chosen as the 17th president of Occidental College in Eagle Rock, California. His appointment comes at a critical time for small liberal arts colleges like Occidental, which are facing challenges in admissions, diversity, and financial stability due to the impact of the pandemic.

Stritikus is known for his fundraising abilities and his groundbreaking work with Native American communities. At Fort Lewis College, he focused on creating an inclusive campus environment and accelerating financial support for the college’s programs. College officials believe that his skills and experience align perfectly with the needs and opportunities at Occidental.

In an interview, Stritikus expressed his excitement about joining Occidental and his belief in the value of liberal arts education. He sees the ability to think critically, write effectively, and discern reliable information as essential skills for today’s world. He plans to leverage the college’s location in Los Angeles to provide students with opportunities to apply their learning to real-world issues.

Stritikus has a rich background in education, with experience in teaching, research, and leadership roles. He has worked on global learning initiatives and funding plans to improve outcomes for low-income students and youth of color. He is fluent in Spanish and has specialized in research on bilingual education policy.

Occidental College, though different from Fort Lewis College in terms of location and student demographics, shares some similar challenges related to race, identity, and social justice. Stritikus has a track record of addressing these issues and promoting diversity, equity, and inclusion.

Additionally, Stritikus’s fundraising skills will be valuable to Occidental as the college aims to ramp up philanthropy. During his tenure at Fort Lewis College, he significantly increased private donations and more than doubled the college’s endowment.

Stritikus will assume his new role on July 1, bringing his expertise and passion for education to Occidental College. With his leadership, the college hopes to overcome the current challenges and continue providing a high-quality liberal arts experience to its diverse student body.

Tom Stritikus, de president van Fort Lewis College in Colorado, is gekozen als de 17e president van Occidental College in Eagle Rock, Californië. Zijn benoeming komt op een kritiek moment voor kleine liberal arts colleges zoals Occidental, die te maken hebben met uitdagingen op het gebied van inschrijvingen, diversiteit en financiële stabiliteit als gevolg van de impact van de pandemie.

Stritikus staat bekend om zijn vaardigheden op het gebied van fondsenwerving en zijn baanbrekende werk met inheemse gemeenschappen. Bij Fort Lewis College richtte hij zich op het creëren van een inclusieve campusomgeving en het versnellen van financiële ondersteuning voor de programma’s van de universiteit. Collegefunctionarissen geloven dat zijn vaardigheden en ervaring perfect aansluiten bij de behoeften en kansen bij Occidental.

In een interview uitte Stritikus zijn enthousiasme over zijn toetreding tot Occidental en zijn geloof in de waarde van een liberal arts-onderwijs. Hij beschouwt het vermogen om kritisch te denken, effectief te schrijven en betrouwbare informatie te onderscheiden als essentiële vaardigheden voor de wereld van vandaag. Hij is van plan gebruik te maken van de locatie van de universiteit in Los Angeles om studenten kansen te bieden om hun kennis toe te passen op vraagstukken in de echte wereld.

Stritikus heeft een rijke achtergrond in het onderwijs, met ervaring in lesgeven, onderzoek en leiderschapsfuncties. Hij heeft gewerkt aan wereldwijde leerinitiatieven en financieringsplannen om de resultaten voor studenten met een laag inkomen en jongeren van kleur te verbeteren. Hij spreekt vloeiend Spaans en heeft zich gespecialiseerd in onderzoek naar beleid voor tweetalig onderwijs.

Occidental College, hoewel verschillend van Fort Lewis College qua locatie en demografie van studenten, wordt geconfronteerd met vergelijkbare uitdagingen op het gebied van ras, identiteit en sociale rechtvaardigheid. Stritikus heeft een staat van dienst in het aanpakken van deze problemen en het bevorderen van diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie.

Daarnaast zullen de vaardigheden van Stritikus op het gebied van fondsenwerving waardevol zijn voor Occidental, aangezien de universiteit streeft naar een toename van filantropie. Tijdens zijn ambtsperiode bij Fort Lewis College heeft hij de particuliere donaties aanzienlijk verhoogd en het vermogen van de universiteit meer dan verdubbeld.

Stritikus treedt op 1 juli aan in zijn nieuwe functie en brengt zijn expertise en passie voor onderwijs naar Occidental College. Onder zijn leiding hoopt de universiteit de huidige uitdagingen te overwinnen en een hoogwaardige liberal arts-ervaring te blijven bieden aan haar diverse studentenpopulatie.