De ervaring van het verlangen om geaccepteerd te worden

Het nummer “Your Best American Girl” van de singer-songwriter Mitski raakt nog steeds een gevoelige snaar bij vrouwen overal ter wereld, vooral bij vrouwen van kleur. Het nummer vertelt het verhaal van verlangen naar iemand, maar tegelijkertijd beseffen dat de fundamentele verschillen in achtergrond het bijna onmogelijk maken om samen te zijn.

Mitski gebruikt metaforen om haar boodschap op een poëtische manier over te brengen. Ze vergelijkt de persoon waar ze naar verlangt met de zon en de Verenigde Staten met de aarde. In ons zonnestelsel draait de aarde om de zon, net zoals de Verenigde Staten draait om en inspeelt op de witte Amerikaanse man. Voor de typische witte Amerikaanse man ligt de wereld aan zijn voeten, zonder dat hij te maken krijgt met ongelijkheid op basis van zijn ras of geslacht. Voor Mitski, als vrouw van kleur, is het echter veel moeilijker. Ze moet twee keer zo hard werken en heeft niet het privilege van een makkelijk pad.

Het feit dat deze man nooit de nacht heeft gezien, staat symbool voor de strijd van mensen van kleur en immigranten in Amerika. Hij heeft nooit te maken gehad met racisme, maar hoort er wel over via nieuwsmedia of sociale media. Mitski laat met sterke woorden zien hoe frustrerend het is voor mensen van kleur om te luisteren naar mensen die onze ervaring nooit zullen begrijpen, maar denken dat ze dat wel doen door informatie uit tweede hand te absorberen.

Het refrein van het nummer gaat dieper in op de culturele kloof tussen hoe witte kinderen en kinderen van kleur worden opgevoed in Amerika. Mitski probeert zichzelf te veranderen om geaccepteerd te worden door deze man en zijn ouders, maar beseft uiteindelijk dat ze altijd trouw zal blijven aan haar eigen achtergrond en opvoeding.

Dit nummer raakt mij als vrouw van kleur persoonlijk, omdat het reflecteert op mijn eigen ervaringen. Van jongs af aan heb ik het gevoel gehad dat niemand mij romantisch zou kunnen liefhebben vanwege mijn achtergrond en mijn bruine huid. Door negatieve ervaringen op school dacht ik dat niemand mij zou kunnen waarderen om wie ik ben.

Maar net als Mitski heb ik eindelijk ingezien dat er geen reden is om mezelf te “repareren” om geaccepteerd te worden. Ik kan beter mijn eigen goedkeuring zoeken en trots zijn op wie ik ben. Dit nummer is een krachtige herinnering dat we onszelf mogen liefhebben en waarderen, ongeacht onze achtergrond. Het is een boodschap die resoneren met vrouwen van kleur overal ter wereld, en het is tijd dat we onze stem laten horen.

FAQ:

1. Wat is het nummer “Your Best American Girl” van Mitski?
Het nummer “Your Best American Girl” vertelt het verhaal van verlangen naar iemand, maar ook van de fundamentele verschillen in achtergrond die het moeilijk maken om samen te zijn.

2. Hoe gebruikt Mitski metaforen in haar nummer?
Mitski vergelijkt de persoon waar ze naar verlangt met de zon en de Verenigde Staten met de aarde om haar boodschap op een poëtische manier over te brengen.

3. Wat symboliseert het feit dat de man in het nummer nooit de nacht heeft gezien?
Dit symboliseert de strijd van mensen van kleur en immigranten in Amerika. De man heeft nooit te maken gehad met racisme, maar hoort er wel over via nieuwsmedia of sociale media.

4. Wat wordt er uitgedrukt in het refrein van het nummer?
Het refrein gaat dieper in op de culturele kloof tussen hoe witte kinderen en kinderen van kleur worden opgevoed in Amerika. Mitski probeert zichzelf te veranderen om geaccepteerd te worden, maar beseft dat ze trouw moet blijven aan haar eigen achtergrond en opvoeding.

5. Waarom raakt dit nummer vrouwen van kleur overal ter wereld?
Het nummer reflecteert op persoonlijke ervaringen van vrouwen van kleur en herinnert ons eraan dat we onszelf mogen liefhebben en waarderen, ongeacht onze achtergrond.

Definities:

– Singer-songwriter: een muzikant die zijn of haar eigen muziek schrijft en uitvoert.
– Metaforen: beeldspraak waarbij een woord, uitdrukking of zin wordt gebruikt om iets anders te benoemen of te beschrijven.
– Ras: een sociaal en cultureel geconstrueerde categorie gebaseerd op fysieke kenmerken zoals huidskleur en haartype.

Suggesties voor gerelateerde links:

Mitski
UN Women
Women’s Health