Striking Architecture: An Exploration of Sabater House in Alicante

Spanish design studio Fran Silvestre Arquitectos has introduced an exquisite minimalist white residence in Alicante, aptly named Sabater House. This architectural marvel seamlessly blends with the surrounding landscape, truly embracing its connection to the outdoors.

Sabater House boasts a unique design, consisting of a series of elongated forms that weave their way through the terrain. With great finesse, the slim volumes navigate around the existing majestic trees, creating a harmonious relationship with nature. As Fran Silvestre Arquitectos explains, the inspiration for this sprawling design was drawn from the local pathways that wind their way through the land and lead to a hermitage.

The house is specifically tailored to accommodate a large family while providing ample privacy for each family member. A distinctive feature of the home is that each floor has its own purpose and program. The top level, referred to as the “nighttime area,” is home to five bedrooms and bathrooms, strategically oriented to offer breathtaking views of the sea above the tree line. The middle floors comprise an open-plan kitchen, dining, and living area, gloriously illuminated by floor-to-ceiling windows overlooking the garden and outdoor swimming pool.

The living spaces are thoughtfully spread across the elongated and narrow floor plan, inviting the outdoors in and eliminating any sense of confinement. Fran Silvestre Arquitectos describes the project as having a clear geometry of straight elements that are delicately connected by soft curves, allowing each piece of architecture to engage with the natural environment.

Additional features of Sabater House include a pool basin, a wine cellar, storage facilities, and extra sleeping quarters, all seamlessly integrated into the lower level. By stacking each floor at an angle, a zigzagging floor plan is achieved, creating captivating courtyards, terraces, and bridges that further blur the boundary between indoors and outdoors.

Fran Silvestre Arquitectos is renowned for its minimalist style, which can be observed in previous projects such as the hanging Hollywood Home and the residence with a distinctive T-shaped roof in Valencia. Sabater House stands as a testament to their exceptional craftsmanship and commitment to creating spaces that transcend the boundaries of architecture.

Sabater House is een prachtige minimalistische witte woning in Alicante, ontworpen door het Spaanse ontwerpbureau Fran Silvestre Arquitectos. Deze architectonische parel integreert naadloos met het omringende landschap en omarmt daadwerkelijk de verbinding met de buitenwereld.

Het unieke ontwerp van Sabater House bestaat uit een reeks langgerekte vormen die zich door het terrein slingeren. Met grote finesse navigeren de slanke volumes rondom de bestaande majestueuze bomen, waardoor er een harmonieuze relatie met de natuur ontstaat. Zoals Fran Silvestre Arquitectos uitlegt, is de inspiratie voor dit uitgestrekte ontwerp afkomstig van de lokale paden die door het land kronkelen en leiden naar een kluizenaarshut.

De woning is speciaal ontworpen om een groot gezin te huisvesten, terwijl er voldoende privacy is voor elk gezinslid. Een kenmerkend aspect van het huis is dat elke verdieping zijn eigen doel en programma heeft. Het bovenste niveau, ook wel het ‘nachtelijke gebied’ genoemd, is de thuisbasis van vijf slaapkamers en badkamers, strategisch georiënteerd om adembenemende uitzichten op zee te bieden boven de boomgrens. De middelste verdiepingen bestaan uit een open keuken, eet- en woonruimte, prachtig verlicht door vloer-tot-plafond ramen met uitzicht op de tuin en het buitenzwembad.

De leefruimtes zijn doordacht verspreid over het langgerekte en smalle vloerplan, waarbij de buitenwereld naar binnen wordt gehaald en elke vorm van beperking wordt geëlimineerd. Fran Silvestre Arquitectos omschrijft het project als een duidelijke geometrie van rechte elementen die op delicate wijze zijn verbonden door zachte bochten, waardoor elk architectonisch stuk in contact komt met de natuurlijke omgeving.

Andere kenmerken van Sabater House zijn een zwembad, een wijnkelder, opslagfaciliteiten en extra slaapvertrekken, allemaal naadloos geïntegreerd in het lagere niveau. Door elke verdieping onder een hoek te stapelen, wordt een zigzaggend vloerplan gecreëerd, met boeiende binnenplaatsen, terrassen en bruggen die de grens tussen binnen en buiten verder doen vervagen.

Fran Silvestre Arquitectos staat bekend om zijn minimalistische stijl, die te zien is in eerdere projecten zoals het zwevende Hollywood Home en de woning met het kenmerkende T-vormige dak in Valencia. Sabater House getuigt van hun uitzonderlijke vakmanschap en toewijding om ruimtes te creëren die de grenzen van de architectuur overschrijden.

Belangrijkste termen & jargon:
– Architektonische parel: Een prachtig ontworpen gebouw, dat opvalt vanwege zijn uitzonderlijke architectuur.
– Langgerekte vormen: Reeksen van smalle en langwerpige vormen die gebruikt worden in het ontwerp.
– Harmonieuze relatie met de natuur: Een positieve en evenwichtige interactie tussen de woning en de natuurlijke omgeving.
– Nachtelijke gebied: Het bovenste deel van de woning, waar de slaapkamers en badkamers zich bevinden.

Gerelateerde links:
Fran Silvestre Arquitectos